7.07 Spotkanie online z Viveką – temat „Metta” [English only]

English information below.

Fundacja Theravada i Polski Związek Wczesnego Buddyzmu chcą zaprosić wszystkich zainteresowanych na kolejne spotkanie on-line z Upāsikā Viveką. Spotkanie odbędzie się w języku angielskim.

Mowa Dhammy i sesja pytań i odpowiedzi odbędą się w niedzielę 9 czerwca 2024 o godzinie 10.00 czasu polskiego [CEST (UTC +2)]. Spotkanie potrwa około 2 godziny.

Spotkanie odbędzie się na platformie Zoom, będzie ono nagrywane i publikowane na kanałach YouTube Sasana.pl oraz Sunyanando. Nie trzeba włączać kamerek, prosimy też o wyłączanie mikrofonów, będzie „poczekalnia”, nie będzie hasła.

Linki:
Link do spotkania: https://us02web.zoom.us/j/84346618501

Prosimy o uprzednie zainstalowanie aplikacji Zoom i zapoznanie się z jej obsługą, do pobrania stąd: https://zoom.us/

Bio:

Upāsikā Viveka jest głęboko praktykującą dhammaczarinką, która otrzymała swoje palijskie imię od Ajahna Brahma. Jest akredytowaną zaawansowaną nauczycielką Dhammy przez Buddhist Society of Western Australia. Żyje i praktykuje przeważnie w odosobnieniu w Sanktuarium Khemavara od ponad 20 lat. Jest na 8 buddyjskich ascetycznych wskazaniach od 2009 roku. Khemavara jest sanktuarium dla dzikich zwięrząt, znajdującym się w australijskim buszu otoczonym przez parki narodowe. Viveka jest bardzo interesującą postacią, ponieważ mimo że jest osobą świecką, nie mając szansy by się wyświęcić, praktykuje z dedykacją buddyjskiej mniszki. Przed wyrzeczeniem się świata, zajmowała się profesjonalnie psychologią, specjalizując się w zdrowiu psychicznym. Była instrumentalna we wprowadzeniu i rozprzestrzenianiu w Australii „Modelu Opartego na Regeneracji”.

BASIC INFORMATION [ENG]:

Theravada Poland Foundation and Polish Early Buddhism Society would like to invite all interested for next online meeting with Upāsikā Viveka. It will be in english language only.

Dhamma talk and Q&A will take place at 9th of June 2024, 10 AM Polish time [CEST (UTC+2)]. Meeting will last around 2 hours.

Meeting takes place on Zoom platform. It will be recorded and published on Sasana.pl and Sunyanando YouTube channels. You don’t have to turn on cameras, we ask you to mute your mics, there will be „waiting room”, no password.

Links:
Link to meeting: https://us02web.zoom.us/j/84346618501

We ask you to install Zoom app before the meeting, and get knowledge how to use it, you can download it here: https://zoom.us/

Bio:

Upāsikā Viveka is a deeply practicing dhammacārinī, who was given her Pali name by Ajahn Brahm. She is accredited as an advanced Dhamma teacher by the Buddhist Society of Western Australia. She has lived and practiced mostly in seclusion in Southeast Australia at Khemavara Sanctuary for over 20 years, and under the 8 precepts since 2009. Khemavara is in an isolated bush location surrounded by national parks and is a sanctuary for wild animals. Viveka is a very interesting figure because even though she is a lay person, not having had the opportunity to ordain, she practices with the dedication of a nun. Before renunciation she had a professional background in psychology, specializing in Mental Health, and was instrumental in introducing and spreading the Recovery Based Model throughout Australia.

Kiedy:

  • 09/06/2024 10:00

Link: