Ajhan Bram

Do wszystkich zwolenników theravādy i wczesnego buddyzmu! 

Udało się! Dzięki Waszej pomocy zdołaliśmy zebrać wystarczającą ilość podpisów pod wnioskiem o zarejestrowanie pierwszego w Polsce związku wyznaniowego theravādy w tradycji leśnego buddyzmu Ajahna Brahma pod nazwą „Polski Związek Wczesnego Buddyzmu” (PZWB).

Spytacie: Ile podpisów dokładnie zebraliśmy? Odpowiedź, w przybliżeniu, to 180 (słownie: sto osiemdziesiąt), więc mamy dosyć duży zapas, gdyby pojawiły się jakieś pomyłki (choć po to notarialnie poświadczony był podpis, by wszystko się zgadzało).

To dzięki Wam! Chcielibyśmy każdemu z osobna ogromnie podziękować! Dokonaliście czegoś historycznego, by nie powiedzieć wiekopomnego! Przyczyniliście się do powstania organizacji, której celem będzie szerzenie Dhammy w Polsce, wyświęcanie mnichów i mniszek, tworzenie kolejnych klasztorów, ośrodków medytacyjnych i ośrodków miejskich – śmiało można powiedzieć, że dziś dokonało się coś wielkiego!

Oczywiście natychmiast zaczynamy robić kolejne kroki w celu rejestracji związku wyznaniowego, co jakiś czas będziemy Was o nich informować – zarówno w mediach społecznościowych jak i na stronie Sangha.pl

Oby dzięki tym wysiłkom, oby dzięki dobrej Dhammie, która się tu zakorzeni, oby wszystkie istoty w Polsce i na całym świecie były szczęśliwe, oby były spokojne, zrównoważone i wyzwolone z krzywdy!

Statut Polskiego Związku Wczesnego Buddyzmu [PDF]

Kontakt:

rada.pzwb@gmail.com